کریستین استوارت با پای برهنه روی فرش قرمز کن ۲۰۱۸

کن 2018: حرکت عجیب کریستین استوارت سوژه عکاسان شد

کن 2018: حرکت عجیب کریستین استوارت سوژه عکاسان شد
کریستین استوارت در روز هفتم جشنواره کن 2018 کفش هایش را از پایش درآورد و پا برهنه بر روی فرش قرمز به مسیرش ادامه داد.

به گزارش گروه فرهنگی ایمان نیوز، در ادامه میتوانید تصویر حرکت عجیب کریستین استوارت را بر روی فرش قرمز کن 2018 مشاهده نمایید:

کریستین استوارت با پای برهنه روی فرش قرمز کن 2018

افزودن نظر