هاو ده ردى ئیوه م

متنی که هدیه تهرانی به زبان کردی برای ابراز همدردی منتشر کرد

متنی که هدیه تهرانی به زبان کردی برای ابراز همدردی منتشر کرد
هدیه تهرانی با انتشار جملاتی کردی به حادثه دیدگان زلزله تسلیت گفت.

به گزارش گروه فرهنگی ایمان نیوز، هدیه تهرانی با انتشار عکس زیر نوشت:

ته سلیه ت به هه موو خه لكى كورد.

... تسلیت به هموطنان و جهان ...

معنی متنی که هدیه تهرانی نوشت:
تسلیت به تمامی مردم کرد
هم درد شما هستم

تسلیت هدیه تهرانی به زلزله زدگان

تسلیت هدیه تهرانی به زلزله زدگان


افزودن نظر