مدل مانتو ترلان پروانه و آناهیتا درگاهی در مرداد ۱۳۹۶

مدل مانتو ترلان پروانه و آناهیتا درگاهی، همسر اشکان خطیبی در مرداد 96

 فریبا متخصص، آناهیتا درگاهی، ترلان پروانه و پردیس احمدیه از جمله هنرمندانی بودند که در دو مراسم اکران شهرزاد و جشنواره فیلم شهر شرکت کرده بودند. به همین بهانه مدل مانتو این عزیزان را گردآوری کرده ایم.

به گزارش گروه فرهنگی ایمان نیوز،  در مرداد ماه امسال مراسم های فرهنگی مانند جشنواره فیلم شهر و اکران شهرزاد 7 انجام شد که به همین بهانه هنرمندان بسیاری دور یکدیگر جمع شدند. فریبا متخصص، آناهیتا درگاهی، ترلان پروانه و پردیس احمدیه از جمله هنرمندانی بودند که در این دو مراسم شرکت کرده بودند. به همین بهانه مدل مانتو این عزیزان را گردآوری کرده ایم.

 

 مدل مانتو آناهیتا درگاهی در مرداد 1396 ( اختتامیه جشنواره فیلم شهر )

 مدل مانتو آناهیتا درگاهی در مرداد 1396 ( اختتامیه جشنواره فیلم شهر )

 

 مدل مانتو نهال دشتی و فریبا متخصص در مرداد 1396 ( اکران شهرزاد 7 )

 مدل مانتو نهال دشتی و فریبا متخصص در مرداد 1396 ( اکران شهرزاد 7 )

 

 مدل مانتو پردیس احمدیه و آزاده سدیری در مرداد 1396 ( اختتامیه جشنواره فیلم شهر )

 مدل مانتو پردیس احمدیه و آزاده سدیری در مرداد 1396 ( اختتامیه جشنواره فیلم شهر )

 

 مدل مانتو ترلان پروانه در مرداد 1396 ( اختتامیه جشنواره فیلم شهر )

 مدل مانتو ترلان پروانه در مرداد 1396 ( اختتامیه جشنواره فیلم شهر )

 

 

 

افزودن نظر