راه‌کار آیت‌الله بهجت برای دفع بلا و گرفتاری

مرحوم آیت‌الله بهجت در یکی از سخنان خود راه‌کاری برای دفع بلا مطرح، اما برای آن شرطی تعیین می‌کند.

مرحوم آیت الله بهجت در یکی از سخنان خود استغفار را راه دفع همه بلا ها دانست و برای آن شرطی تعیین کرد.
اگر (به بلایی) مبتلا هستیم باید بدانیم استغفار برای همه بلیات (نافع) است، اما به شرطی که استغفار صادقانه باشد، قلبی باشد، نه اینکه فقط کلمه استغفرالله باشد. اگر (استغفار کننده) صادق باشد باید نگاه کند که کجای کار او خلل دارد.
استغفارِ صادق با استغفارِ غیرصادق الی ماشاالله (تفاوت دارد). روایت، مُسلَّم است که استغفار، تمام بلیّات را رفع می کند، ولو که در خواب به من بفرمایند تا یک سال باید صبر کنی، این (بلا)، اَمَد (پایان) دارد. ملاحظه فرمودید! بالاخره چیزی که هست در اینجا کذب خریدار ندارد، استغفار هر بلایی را (دفع می کند)، مگر استغفار کاذب باشد.

افزودن نظر