حکم دارابی برای ۲۲ چهره‌ رسانه‌ای/ حضور در شورای عالی تولیدات استانی صداوسیما، از افخمی و درویش تا آبیار و طالب زاده

کارگردانان صاحب‌نامی، چون "بهروز افخمی"، "احمدرضا درویش"، "نرگس آبیار" و "سعید سلطانی" در اعضای جدید شورای عالی جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما دیده می‌شود.

حکم انتصابی که معاون رئیس صداوسیما صادر کرده نفرات ذیل را شامل می شود:


به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، در حکم جدید علی دارابی معاون امور استان های صداوسیما برای بیست و سومین جشنواره تولیدات مراکز استان های رسانه ملی نام کارگردانان صاحب نامی دیده می شود؛ جشنواره ای که قرار است سال آینده در استان اردبیل برگزار شود.

سیدعباس فاطمی به عنوان رئیس شورای عالی و حسن خجسته، احمد ضابطی جهرمی، مهدی فرجی، عباس ناصری طاهری، حسن اسلامی مهر، محمد امین توکلی زاده، نادر طالب زاده، احمدرضا درویش، سعید اشناب، سعید سلطانی، بهروز افخمی، جواد افشار، محسن مومنی شریف، علی بخشی زاده، محمد مهدی یادگاری، سیدتقی سهرابی، حسن عابدینی، علی نواداد، مهرداد عظیمی و نیز نرگس آبیار و انسیه شاه حسینی به عنوان اعضای این شورا معرفی شده اند.

افزودن نظر