روایتی ویژه از "فیشرآباد" تهران

روایتی ویژه از "فیشرآباد" تهران
در پایان هفته تهران، داستان‌های فیشرآباد تهران در دوره قاجار، به صورت ویژه روایت می‌شود.

به گزارش گروه فرهنگی ایمان نیوز، پروژه پژوهشی«فیشرآباد» که به تاریخچه شکل گیری و توسعه یکی ازمحله‌های قدیمی تهران می‌پردازد، به دنبال روایت داستان‌ها و احیای هویت محله فیشرآباد، داستان موسیو فیشر را به تصویر کشیده است.
در پایان فصل اول روایت داستان فیشرآباد، این پروژه با عنوان «داستان موسیو فیشر و تولد یک محله»، تهران را در دوره زمانی اواخر قاجار و اوایل پهلوی اول بررسی کرده است.
پروژه پژوهشی «فیشرآباد» به عنوان مسئولیت اجتماعی یکی از کسبه قدیمی محله در خیابان سپهبد قرنی شمالی، نبش کوچه خسرو، کاشی ۱۴۳ به نمایش درآمده است.


بازدید از نمایشگاه یافته‌های فصل اول «فیشرآباد»، پنج شنبه ۱۸ مهر، از ساعت ۱۰ تا ۱۷ برای عموم، آزاد و رایگان است.


انتهای پیام

افزودن نظر