لاغری با رژیم پرکالری

لاغری با رژیم پرکالری
نشریه سلامت همشهری در آخرین شماره خود رژیم های غذایی با مواد مغذی و پرکالری را مورد بررسی قرار داده است.

نشریه تندرستی وابسته به مجلات همشهری در آخرین شماره خود رژیم های غذایی جادویی را بررسی کرده است که شامل مواد غذایی پرکالری هستند و موضوع لاغری را در رابطه با آنها دیده است.

از دیگر موضوعاتی که این ماهنامه 83 صفحه ای به آنها پرداخته است لکنت زبان و چند نکته درباره کاشت مژه است.

دویست و نهمین شماره نشریه تندرستی با موضوع سلامتی به دو صورت کاغذی و الکترونیکی منتشر شده است که قیمت نسخه الکترونیکی آن 10 هزار تومان تعیین شده است.

افزودن نظر