توجه نشریه جوانان همشهری به «زیبایی یک زن است»

توجه نشریه جوانان همشهری به «زیبایی یک زن است»
هفته نامه جوان همشهری در تازه ترین شماره خود با برگزاری یک میزگرد درباره نمایش «زیبایی یک زن است» پای صحبت هنرمندانش نشسته است.

تازه ترین نشریه هفته نامه همشهری جوان درحالی روانه پیشخوان مطبوعات شده است که تحریریه آن میزگردی درباره نمایش «زیبایی یک زن است» ترتیب داده است و پای صحبت بازیگرانش همچون هومن برق نورد، بهاره افشاری و سهراب حسینی نشسته است. این نشریه تصویر روی جلد شماره اخیر را هم از همین هنرمندان انتخاب کرده است.

هفت صدو یازدهمین شماره از هفته نامه جوان همشهری با رویکرد فرهنگی اجتماعی به دو صورت کاغذی و الکترونیکی منتشر شده است که قیمت نسخه الکترونیکی آن 3500 تومان تعیین شده است.

افزودن نظر