چهار اولویت اصلی وزارت فرهنگ و ارتباطات فرانسه در دوران جدید

چهار اولویت اصلی وزارت فرهنگ و ارتباطات فرانسه در دوران جدید
فرانک ریستر وزیر فرهنگ و ارتباطات فرانسه به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس این وزارتخانه چهار اولویت اساسی برای این وزارتخانه تعریف کرد.

نشریه «ژورنال دو دیمانش» نوشت؛ فرانک ریستر وزیر فرهنگ و ارتباطات فرانسه به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس این وزارتخانه چهار اولویت اساسی برای این وزارتخانه تعریف کرد. ریستر با اشاره به راه اندازی این وزارتخانه در سال ۱۹۵۹ توسط آندره مالرو، از برجسته‌ترین چهره‌های ادبی فرانسه و جهان و نخستین وزیر این وزارتخانه گفت: شصتمین سالگرد تاسیس این وزارتخانه نقطه عطفی در تاریخ فعالیت‌های آن است. این وزارتخانه که سهم عظیمی از میراث فرهنگی کشور را در اختیار دارد، قرار است برای کمک به جهش اجتماعی و پاسخ به انتظارات فرانسویان نقش موثری ایفا کند. از همین رو این وزارتخانه امروز اقدامات خود را بر اساس ۴ اولویت کلیدی تنظیم کرده است.

وی افزود: اولویت نخست در بخش هنر و فرهنگ و استفاده از آنها برای کمک به شکوفایی شهروندان است. در این بخش فرزندان ۳ تا ۱۸ ساله باید تجربه هنر و فرهنگ را کسب کرده و از آموزش‌های هنری و فرهنگی در مدارس برخوردار شوند. این سیاست حساس سازی به هنر باید در سایر مقاطع زندگی در شرایط مساوی و رعایت تنوع و توجه به افراد معلول و ناتوان نیز دنبال شود. بر همین اساس تجربه صدور کارت فرهنگی سبب شد تا بیش از ۱۵۰ هزار جوان ۱۸ ساله در ۱۴ استان فرانسه بتوانند از تسهیلات فرهنگی مورد علاقه خود برخوردار شوند. قرار است این تجربه تا سال ۲۰۲۲ برای ۸۰۰ هزار فرانسوی دیگری در سراسر فرانسه دنبال شود.

به گزارش نشریه «ژورنال دو دیمانش» اولویت دومی که وزیر فرهنگ فرانسه به آن اشاره دارد توجه به هنرمندان و خلاقان هنری است که به گفته وی در کانون سیاست‌های این وزارتخانه جای دارد. وی معتقد است که برای آن که فرانسه مهد هنرمندان بماند باید در کنار آنها باشد. باید آموزش آنها را عهده دار شود و زمینه فعالیت‌های حرفه‌ای آنها را مهیا سازد و امکان جابجایی آنها در نقاط مختلف فرانسه همچنین خارج از این کشور را تسهیل کند و از پذیرش هنرمندان استقبال و وضعیت معاش آنها و شرایط زندگی‌شان را بهبود بخشد.

سومین اولویتی که ریستر برای وزارت فرهنگ نام می برد نقش این وزارتخانه به عنوان عامل انسجام اجتماعی و مولفه اصلی در جذابیت این کشور است. به گفته وی بخشی از اقدامات این وزارتخانه حضور بیشتر و نزدیکتر به مردم است به گونه‌ای که هم اکنون این وزارتخانه ۳۰ هزار مکان فرهنگی در سراسر فرانسه (در قالب کتابخانه، موزه، سالن نمایش، سینما، مدرسه، آموزشگاه و ...) و بیش از ۴۴ هزار ابنیه تاریخی را که مردم با آن در ارتباطند، زیر پوشش دارد. بخش فرهنگ از بخش‌های مهم اقتصادی است که ۶۳۵ هزار نفر در آن به کار مشغول هستند.

چهارمین اولویتی که وزیر فرهنگ برای این وزارتخانه می‌شناسد تاکید بر ضرورت حاکمیت فرهنگ فرانسه است. وی با اشاره به تحولات در حوزه فناوری‌های جدید و فضای‌های مجازی معتقد است که در عصر دیجیتال و اینترنت، مدل موجود برای تامین و حمایت از تولیدات سمعی و بصری و سینمایی باید با شرایط جدید رقابتی منطبق و قوانین متوازنی برای هنرمندان فرانسوی وضع شود. به همین منطور نیز قرار است در اواخر ماه اکتبر قانونی تسلیم مجلس شود که هدف از آن این است که خدمات سمعی بصری دولتی بتواند به عنوان مرجعی در سطح اروپایی باشد.

همچنین صنایع فرهنگی و خلاق باید با یکدیگر متحد شده و بدین ترتیب قوی‌تر شوند. ایجاد مرکز ملی موسیقی نیز در همین راستاست. همان گونه که پیش تر آندره مالرو گفته بود: فرهنگ پاسخ چرایی کارهای انسان روی زمین است. اکنون پس از ۶۰ سال از این حرف، وزارت فرهنگ فرانسه بیش از هر زمان دیگری به نقش کیلدی خود برای کمک به هموطنان در این بخش واقف است. امروز فرهنگ نه تنها یک مولفه اساسی برای شکوفایی از طریق تنوع نگاه به جهان، بلکه عامل اتحاد مردم یک کشور است.

تهیه وتنظیم: رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، پاریس، ۲شهریور ماه ۹۸

افزودن نظر