دفاع بازیگر حامی دولت از بی‌عدالتی و آقازاده‌های فاسد

دفاع بازیگر حامی دولت از بی‌عدالتی و آقازاده‌های فاسد
در ادامه رفتارهای نامتعارف چهره‌های مطرح، این بار یک بازیگر سینما و تلویزیون از آقازاده‌های فاسد حمایت کرد.

امیر جعفری که اظهارات عجیبش در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در حمایت از حسن روحانی هنوز فراموش نشده است، این بار نیز در یک مصاحبه تصویری گفته که آقازاده ها و افرادی که از رانت خویشاوندی برای رسیدن به ثروت و قدرت سوءاستفاده می کنند، حق دارند!

جعفری در این ویدئو گفت: طرف میگه؛ پسر فلان وزیر بنز سوار میشه. اگر بنز سوار میشه به خاطر اینه که باباش بدبختی و زحمت کشیده، چرا بنز سوار نشه؟ بابای تو هم زحمت و بی خوابی می کشید تا تو هم ماشین خوب سوار می شدی!

وی همچنین تصریح کرده که اگر خودش هم رئیس جمهور بود، به برادرش امکانات و خدمات می داد!

افزودن نظر