طرح مرمت و احیای ۵ بنای تاریخی در شورای فنی صندوق احیا بررسی شد

طرح مرمت و احیای ۵ بنای تاریخی در شورای فنی صندوق احیا بررسی شد
طرح مرمت و احیای خانه شادمانی، حظیره‌ایی و حیرانی یزد، حمام عبدالخالق سنندج در استان کردستان و خانه مستوفی بشرویه در استان خراسان جنوبی در جلسه شورای فنی‌اقتصادی صندوق احیا بررسی شد.

در جلسه یاد شده بررسی موارد مربوط به حمام عبدالخالق با حضور بهره بردار و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در دستور کار قرار گرفت و موارد مطروحه به تصویب اعضای شورا رسید.

طرح احیا و مرمت خانه شادمانی، حظیره‌ای و حیرانی استان یزد نیز با حضور مشاوران، سرمایه گذاران و معاون میراث فرهنگی استان یزد بررسی شد.

همچنین با حضور معاون میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی و بهره بردار خانه مستوفی راهکارهای لازم برای لکه گذاری مرمتی این بنای تاریخی طبق برنامه ریزی شد.

ریاست شورای فنی- اقتصادی صندوق احیا را پرهام جانفشان سرپرست صندوق احیا برعهده دارد و همچنین اعضای شورای فنی اقتصادی صندوق احیا بناهای تاریخی شامل اکبر تشکری‌نیا، سید محسن امامی، فریبرز دولت آبادی، حسین رایتی مقدم، سید امیر مهدی محمد حجازی و هادی احمدی مدیر کل دفتر حفظ و احیا بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی و همچنین مسئولان صندوق احیا متشکل از خشایار نیکزاد فر سرپرست فنی و اجرایی هستند.

این شورا وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های مرمت و احیای بناهای واگذار شده صندوق احیا را برعهده دارد.

افزودن نظر