جهت بررسی بیشتر و با تصویب مجلس

نحوه اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به قوه قضاییه ارجاع شد

نحوه اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به قوه قضاییه ارجاع شد
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره نحوه اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به قوه قضاییه ارجاع شد.

به گزارش گروه فرهنگی ایمان نیوز، در جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط آزادی‌خواه سخنگوی این کمیسیون در پی تقاضای ۴۴ نماینده مجلس شورای اسلامی برای اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی قرائت شد.

این گزارش در سه بخش مستندات قانونی، طرح مساله و جمع‌بندی تهیه شده است که بعد از قرائت آن نمایندگان با ۱۷۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که این گزارش به قوه قضاییه ارجاع شود.

متن این گزارش به شرح زیر است:

بخش اول مستندات قانونی:

۱_ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴.۱.۲۳

۲_ دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴.۹.۸ و ۱۳۹۴.۹.۲۲ و ابلاغی ۱۳۹۴.۹.۲۸ (منظور از قانون در این گزارش قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴.۱.۲۳ و منظور از ستاد در این گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر است).

ادامه دارد...

افزودن نظر