لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان
مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان،به همراه آیین معنوی و روحانی دعاهای افتتاح، جوشن کبیر، ذکر استغفار و قرآن به سر همزمان در سراسر کشور برگزار شد.

افزودن نظر